środa, 16 grudnia 2009


Kazuo Shiraga (1924 - 2008)